O nama

Nakon prve dvadesetogodišnjice 2012.g. naša je Misija i dalje u zajedništvu sa tržištem, našim korisnicima, održati Pouzdanost i Kvalitetu te iznalaziti uvijek bolja, naprednija i inovativna rješenja za širi nautički sektor, pomorski sektor, ribarstvo i ostala područja naših aktivnosti!

Do danas:

  • 2000 prodanih brodskih dizel motora Yanmar i pripadajuće opreme za rekreativno i radno tržište
  • Preko četiristotine novo opremljenih brodica
  • Prve dvije jedinice Yanmar robota za čišćenje mreža kaveza u marikulturi na Mediteranu
  • Upoznavanje i edukacija korisnika i servisera Hrvatske i Regije sa novim generacijama elektronskih brodskih dizel motora i novim tehnologijama
  • Inicijative za uspostavom i primjenom standarda i pravila struke servisnih usluga u nautičkom turizmu
  • Kontinuirana poslovna stabilnost i bonitetna izvrsnost na dobrobit djelatnika i okruženja. Naše godišnje uplate poreza i drugih davanja u državni proračun ekvivalent su za 20000 školskih udžbenika ili više od osmine vrijednosti godišnjih financijskih potpora maloj brodogradnji

Od danas:

  • Odgovarati potrebama sve zahtjevnijih korisnika i tržišta novim održivim vrijednostima, inovativnim, kreativnim i iznadprosječnim pristupom.

Veliki doprinos našem uspjehu je povjerenje i lojalnost naših korisnika, kupaca, kojima smo duboko zahvalni. Očekujemo i daljnju podršku na putu ostvarenja budućih ciljeva.

Direktorica:

Nevenka Čalić, dipl.ek.

NAVELA D.O.O.

BRODSKA I NAUTIČKA OPREMA

Castropola 54
52100 Pula
Hrvatska

Telefon: ++ 385 (0)52 214 542
Fax: ++ 385 (0)52 213 558
E-mail: navela@navela.hr

Temeljni kapital: 4.858.300 kn
Trgovački sud u Rijeci - stalna služba u Pazinu
MBS: 040097909
OIB: 69848363052
Član uprave društva: Nevenka Čalić 

Žiro račun: 2360000-1101382315
kod Zagrebačke banke d.d.

CERTIFIKATI